GEST

YANYAN | Wonderwoman but not wondrous

Manang Fe’s lovestory (Be Careful with My Heart)

In love si manang Fe sa kanyang bestfriend, si Anastacio. Di alam ni Anastacio na in love sa kanya si manang Fe. Umalis si manang Fe, lumayo siya para itago ang nararamdaman niya sa besfriend niya. Takot kasi siya na baka pag naalaman ni Anastacio na in love si manahlng Fe sa kanya ay masira ang friendship nila. Ayon, tumandang dalaga.


Kahawig ng akin ha? Mukhang tatanda akong dalaga ah. Hahaha takot din kasi ako.